Hướng dẫn truy cập console OpenVZ

Chào các Bạn,

Mình xin hướng dẫn truy cập console của OpenVZ.

1. Truy cập vào giao diên quản lý của VPS

1

2. Truy cập vào serial Console–> Chọn khoản thời gian cần tạo user để truy cập

5

3. Sau khi create session sẽ được cung cấp các thông tin cần thiết để ssh vào VPS

6

Chúng ta có thể dùng các thông tin trên truy cập vào ssh hoặc dùng qua giao diện website ‘java console’ dùng trình duyệt firefox để chạy.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?