Hướng dẫn tạo vitual host trên VPS Apache CentOS

Chào các bạn, hôm nay kỹ thuật xin hướng dẫn cách thêm website chạy trên VPS Apache CentOS

Bạn muốn chạy nhiều website trên cùng 1 máy chủ, sử dụng cùng 1 địa chỉ IP, thì vitualhost là giải pháp tuyệt vời để giúp bạn làm điều đó.

Apache là máy chủ web phổ biến nhất hiện nay. Nó mạnh mẽ và dễ sử dụng, đặc biệt nếu bạn chạy nó trên CentOS. Apache chia các chức năng và thành phần của nó ra riêng rẽ, vì thế bạn có thể dễ dàng để cấu hình và quản lý.

Một phần không thể thiếu của một máy chủ web (bao gồm cả Apache, Nginx, Lighttpd…) là chạy nhiều web trên 1 server. Bạn có thể thêm domain vào máy chủ và cấu hình chúng riêng rẽ. Mỗi cấu hình như vậy được gọi là một virtual host. Mỗi một virtual host sẽ quy định cho mỗi tên miền riêng biệt. Bạn có thể tạo ra vô số virtual host để thêm domain vào VPS và chạy nhiều web trên 1 server.

Sau đây là hướng dẫn cấu hình nhiều website chạy trên 1 VPS Apache CentOS

Bước 1: Tạo thư mục chứa Website

mkdir -p /var/www/vitualhost.kythuat.com/public_html

Bước 2: Gán quyền để đảm bảo website hoạt động bình thường

Chown –R apache:apache /var/www/vitualhost.kythuat.com/public_html

Chmod 755 /var/www

Bước 3: Cài đặt Vitual Host

Sửa file cấu hình mặc định của Apache

vi  /etc/httpd/conf/httpd.conf

Di chuyển xuống cuối file và thêm các dòng sau vào

<VirtualHost *:80>

     ServerAdmin webmaster@vitualhost.kythuat.com

     DocumentRoot /var/www/vitualhost.kythuat.com/public_html

     ServerName www.vitualhost.kythuat.com

     ServerAlias vitualhost.kythuat.com

     ErrorLog /var/www/vitualhost.kythuat.com/error.log

     CustomLog /var/www/vitualhost.kythuat.com/requests.log common

</VirtualHost>

Bạn cần chú ý các dòng NameVirtualHost, Virtual Host, Document Root, and Server Name để sửa lại cho phù hợp.

Bước 4: Khởi động lại Apache

Service httpd restart

Bước 5: upload source lên thư mục /var/www/vitualhost.kythuat.com/public_html (Tương ứng với thư mục các bạn tạo cho domain của các bạn)

Ở đây mình tạo file index.html để test.

Nội dung file index.html

<html>

<head>

    <title>www.vitualhost.kythuat.com</title>

  </head>

  <body>

    <h1>Ban da cai dat thanh cong Virtual Host</h1>

  </body>

</html>

Bước 6: Kiểm tra:

Bạn vào trình duyệt và gõ vitualhost.kythuat.com

Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc thêm 1 website trên VPS Apache CentOS rồi. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?