Hướng dẫn tạo email account trên DirectAdmin

Chào các bạn,

Trong bài viết này, Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn tạo email account trên DirectAdmin.

Bước 1: Login vào DirectAdmin.

Bước 2: Tại menu E-Mail Management chọn mục E-Mail Accounts.

da_create_email_account_01

Bước 3: Nhấn Create email account để tạo email account.

da_create_email_account_02

Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin như hình bên dưới rồi nhấn Create.

  • Username: Nhập tên account email
  • Password: Nhập mật khẩu
  • Re-Enter Pasword: Nhập lại mật khẩu
  • Email Quota: Dung lượng mailbox. Nhập 0 nếu muốn dung lượng không giới hạn.
  • Send Limit: Giới hạn số lượng gửi email trong ngày. Mặc định là 200. Nhập 0 nếu muốn số lượng gửi không giới hạn.

da_create_email_account_03

Bước 5: Sau khi tạo email account thành công, bạn sẽ thấy thông báo như sau:

da_create_email_account_04

Kiểm tra danh sách email account đã tạo:

da_create_email_account_07

Bước 6: Truy cập vào Webmail thông qua link sau: http://your_domain/roundcube hoặc http://your_domain/squirrelmail

da_create_email_account_05

Giao diện Webmail: Roundcube

da_create_email_account_06

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

1 Comment

Leave A Comment?