Hướng dẫn sửa lỗi hiển thị code tiếng việt trên DirectAdmin

Chào các bạn,

Nhiều khách hàng sử dụng DirectAdmin gặp lỗi hiển thị code có tiếng việt trên DirectAdmin hay nói một cách dễ hiểu là code có chứa tiếng việt sẽ bị lỗi font chữ. Nguyên nhân do gói ngôn ngữ english (en) trên DirectAdmin mặc định không sử dụng bảng mã UTF-8 nên không hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt.

Để khắc phục vấn đề này, các bạn làm như sau:

Bước 1: SSH vào VPS bằng tài khoản root

Bước 2: Di chuyển vào thư mục chứa gói ngôn ngữ của DirectAdmin

cd /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced/lang/en

Bước 3: Tiến hành chỉnh sửa file lf_standard.html

vi lf_standard.html

Tìm đoạn code:

LANG_ENCODING=iso-8859-1

và sửa lại như sau:

LANG_ENCODING=UTF-8

Bước 4: Lưu lại và thoát ra

Đến đây các bạn đã hoàn thành việc chuyển sang bảng mã UTF-8 cho gói ngôn ngữ english trên DirectAdmin. Từ bây giờ sẽ không còn gặp lỗi hiển thị code có tiếng việt.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

1 Comment

 1. Tuấn

  Mình không biết tìm ở chỗ nào:
  Bước 1: SSH vào VPS bằng tài khoản root

  Bước 2: Di chuyển vào thư mục chứa gói ngôn ngữ của DirectAdmin

  cd /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced/lang/en

  Bước 3: Tiến hành chỉnh sửa file lf_standard.html

Leave A Comment?