Hướng dẫn sử dụng WinSCP để truy cập và download/upload file trên Linux

Chào các bạn,

Trong bài viết này, Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn sử dụng WinSCP để truy cập và download/upload file trên Linux.

Bước 1: Download và cài đặt công cụ WinSCP.

Đường dẫn tải WinSCP: http://winscp.net/eng/download.php

Bước 2: Đăng nhập vào Server/VPS Linux.

Sau khi cài đặt thành công bạn mở WinSCP lên và tiến hành đăng nhập. Điền các thông tin như hình bên dưới:

winscp_01

  • File Protocol: Chọn SFTP
  • Host name: Địa chỉ IP của server/vps linux
  • Port number: Mặc định SSH là 22
  • User name: Tên user đăng nhập
  • Password: Mật khẩu

Nhấn Login để truy cập vào server/vps.

Bước 3: Tại đây bạn có thể download/upload file giữa máy tính và server/vps bằng cách kéo thả các file và thư mục thông qua giao diện.

winscp_02

Bên trái là thư mục tại máy tính của bạn.

Bên phải là thư mục của server/vps.

Để download thư mục hoặc tập tin từ server/vps về máy tính bạn chọn file/folder từ server bên phải và kéo sang bên trái.

Để upload thư mục hoặc tập tin từ máy tính lên server/vps bạn chọn file/folder từ máy (bên trái) và kéo sang phải.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?