Hướng dẫn sao lưu toàn bộ dữ liệu trên giao diện DirectAdmin

Chào các Bạn,

Để backup toàn bộ dữ liệu trên Directadmin, có thể thực hiện trên giao diện với thao tác như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào quản lý DirectAdmin

1

Bước 2: Chọn mục Admin Backup/Transfer

2

Bước 3: Chọn các tùy chọn nếu backup full các mục chọn :

1. All Users

2. Now

3. Local: đường dẫn lưu file backup

4. What:  All Data

3

Chọn submit để bắt đầu quá trình backup.

Rate This Article

Leave A Comment?