Hướng dẫn nén và giải nén file trên DirectAdmin

Chào các bạn,

Trong bài viết này, Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn nén và giải nén file trên DirectAdmin.

1. Nén file trên DirectAdmin

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng Files để vào trình quản lý file trên DirectAdmin.

da_compress_file_01

Bước 2: Nhấn tick vào file hoặc thư mục cần nén. Nhấn Select để chọn tất cả.

da_compress_file_02

Bước 3: Chọn Add to Clipboard.

Bước 4: Nhập tên file nén vào ô trống.

Bước 5: Chọn định dạng nén.

Bước 6: Nhấn Create để bắt đầu nén.

Sau khi nén file thành công, bạn sẽ thấy thông báo như sau:

da_compress_file_03

File nén sẽ được lưu tại đường dẫn: /domain/example.com/public_html/example.tar.gz

2. Giải nén file trên DirectAdmin

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng Files để vào trình quản lý file trên DirectAdmin.

da_compress_file_01

Bước 2: Chọn file cần giải nén và nhấn Extract.

da_extract_file_01

Bước 3: Nhập đường dẫn thư mục muốn giải nén tới. Mặc định hệ thống sẽ nhận đường dẫn hiện tại của file nén làm nơi giải nén.

Bước 4: Nhấn Extract để bắt đầu giải nén.

da_extract_file_02

Sau khi giải nén file thành công, bạn sẽ thấy thông báo như sau:

da_extract_file_03

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?