Hướng dẫn kiểm tra lượng RAM trên VPS và Server

Để kiểm tra lượng RAM trên VPS và Server, có thể sử dụng lênh free -m, thông số được trả lại sẽ như sau:

Các thông số cần chú ý tại đây là: buffers, freecached.

Thông thường nếu đọc trực tiếp các file dữ liêu trên đĩa cứng thường chậm hơn rất nhiều so với việc đọc dữ liệu trực tiếp từ RAM. Vì thế nên trên thực tế Linux thường sử dụng lượng RAM còn trống để làm bộ đệm Cache, giúp việc đọc các dữ liệu thường xuyên được sử dụng được nhanh hơn.

Trong trường hợp nếu một service nào đó cần RAM, hệ thống sẽ tự động trả lại lượng RAM tương ứng cho service.

Tại trường hợp này dung lương RAM được tính như sau:

RAM = buffers (88) + free (300) + cached (123) = 511MB.

   Như vậy trên thực tế lượng RAM free có thể sử dụng được bởi các service trên hệ thống :

= free (300) + cached (123) = 423MB.

   Để có thể dễ kiểm tra hơn, ta có thể cài đặt công cụ htop và kiểm tra, kết quả trả về như sau:

Tại đây htop sẽ thể hiện rõ lượng RAM được sử dụng bởi hệ thống hiện tại là 90MB trên tổng số RAM của VPS là 512MB.

 

Rate This Article

Leave A Comment?