Hướng dẫn dùng Custombuild 2.0 cài đặt NGINX (reverse_proxy)

Chào quý khách!!

Kỹ thuật xin hướng dẫn khách hàng cách dùng custombuild 2.0 để cài đặt nginx (reverse_proxy).

1.Upgrade to Custombuild 2.0:

Để build được nginx, điều đầu tiên chúng ta phải cập custombuild lên ver2.0. Để kiểm tra version của custombuild ta dùng lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build version

Tiếp theo để các bước cài đặt custombuild 2.0 được diễn ra trơn tru ta cần cài đặt một số các gói thư viện hỗ trợ như sau.

– Cài đặt các gói thư viện cần thiết:

11

Sau khi đã cài đặt thành công ta tiến hành update custombuil 2.0 như sau:

Để update lên Custombuild 2.0 với tất cả tùy chọn mặc định, sử dụng những câu lệnh sau:

Di chuyển đến thư mục chứa DirectAdmin

1

Đổi tên tập tin custombuild thành custombuild_1.x để khi tải custombuild 2.0 về máy không bị lỗi.

2

Tải Custombuild 2.0:

3

Giải nén Custombuild 2.0:

4

Di chuyển vào thư mục custombuild vừa giải nén để thực hiện update.

5

Cài đặt Custombuild 2.0 bằng lệnh sau:

6

2. Build nginx (reverse_proxy) dùng Custombuild:

Sau khi ta update custombuild 2.0 thành công ta tiến hành kiểm tra version của custombuild lại 1 lần nữa để chắc rằng đã update thành công.

Kiểm tra version của custombuild bằng lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build version

Kết quả sau khi thực hiện lệnh kiểm tra version custombuild.

7

Dùng lần lượt các lệnh sau để tiến hành build NGINX:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build update_da
./build set webserver nginx_apache
./build nginx_apache
./build rewrite_confs

Tiếp theo ta tiến hành cài đặt mod_rpaf cho apache:

cd /usr/local/src
wget https://github.com/y-ken/mod_rpaf/archive/master.zip
unzip master.zip
cd mod_rpaf-master
/bin/sed -i "s/remote_/client_/g" mod_rpaf-2.0.c
make && make install

Sau khi ta thực hiện lệnh make kết quả xuất ra màn hình như sau:

8

Để hoàn thành quá trình cài đặt ta dùng lệnh make install và kết quả xuất ra màn hình như sau:9

Tiếp theo để hoàn thành quá trình cài đặt ta tiến hành thêm đoạn code sau vào tập tin httpd-includes.conf:

Để thêm code vào tập tin ta dùng lệnh sau:

Vi /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf
LoadModule rpaf_module      /usr/lib/apache/mod_rpaf-2.0.so
<IfModule mod_rpaf-2.0.c>
    RPAFenable On
    RPAFproxy_ips 127.0.0.1
    RPAFsethostname On
    RPAFheader X-Client-IP
</IfModule>

Sau khi nhập xong ta nhấn ESC trên bàn phím và nhấn tiếp 2 ký tự :x để lưu lại những gì ta đã nhập vào file.

Đến đây quá trình build ngin (reverse_proxy) đã hoàn thành.

Ta dùng lệnh lệnh nginx –v để kiểm tra lại.

10

Cám ơn các bạn đã theo dõi.

Chúc các bạn thành công!.

Rate This Article

Leave A Comment?