Hướng dẫn đổi lại mật khẩu đăng nhập wordpress trên VPS sử dụng command line

Chào các bạn, hôm nay kỹ thuật xin hướng dẫn cách reset mật khẩu đăng nhập wordpress trên VPS CentOS sử dụng command line.

Thông thường khi chúng ta quên mật khẩu đăng nhập vào WordPress , chúng ta sử dụng chức năng quên mật khẩu tại giao diện đăng nhập WordPress, hoặc sử dụng phpMyAdmin vào đổi password trực tiếp trong database. Nhưng cũng không ít người quên tài khoản email, không sử dụng PhpMyAdmin thì làm sao để có thể reset lại password trực tiếp trên VPS. Trong bài viết này kỹ thuật sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề:

Đầu tiên các bạn đăng nhập SSH vào VPS.

Bước 1: Tạo 1 file mới và điền mật khẩu bạn muốn đổi thành vào. Ở đây kỹ thuật tạo file pass.txt và điền mật khẩu muốn đổi thành là “321321321”

vi pass.txt

Bước 2: Tiến hành mã hóa MD5 mật khẩu muốn tạo bằng câu lệnh sau

tr -d ‘\r\n’ < pass.txt | md5sum | tr -d ‘-‘       // với pass.txt là file vừa tạo có chứa password muốn đổi

Copy và lưu mã MD5 này lại 1 nơi nào đó.

Sau khi tạo mã MD5 xong ta có thể xóa file vừa tạo bằng lệnh:

rm pass.txt

Bước 3: Longin vào cơ sở dữ liệu mysql

mysql -u root -p

Điền mật khẩu đăng nhập databse nếu có:

Bước 4: chọn database muốn làm việc

use nghi;

Bước 5: Kiểm tra ID của user cần đổi mật khẩu

SELECT ID, user_login, user_pass FROM wp_users;

Bước 6: Cập nhật mật khẩu mới cho user

UPDATE wp_users SET user_pass=” Mã MD5 mà ta đã tạo ở trên” WHERE ID = (ID của user);

Bước 7: sử dụng lệnh exit để thoát

exit

Bước 8: Kiểm tra lại bằng cách đăng nhập vào wordpress với mật khẩu mới.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?