Hướng dẫn đặt lại mật khẩu root trên Ubuntu

Chào các bạn,

Trong bài viết này, Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn đặt lại mật khẩu root trên Ubuntu.

Bước 1: Boot vào hệ thống và nhấn giữ phím shift, sau đó bạn sẽ thấy được bộ nạp khởi động GRUB.

reset_ubuntu_01

Bước 2: Nhấn phím e.

Bước 3: Tìm dòng bắt đầu bằng “linux”. Di chuyển tới cuối dòng và thêm vào đoạn sau:

init=/bin/bash

reset_ubuntu_02

Bước 4: Nhấn F10 để khởi động lại.

Bước 5: Gõ các lệnh sau để đặt lại mật khẩu root.

reset_ubuntu_03

Bước 6: Khởi động lại hệ thống và đăng nhập với mật khẩu mới.

Rate This Article

Leave A Comment?