Hướng dẫn đặt lại mật khẩu root trên Debian

Chào các bạn,

Trong bài viết này, Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn đặt lại mật khẩu root trên Debian.

Bước 1: Boot vào hệ thống, bạn sẽ nhìn thấy màn hình GRUB Boot Loader như hình bên dưới:

reset_root_pass_debian_01

Bước 2: Sử dụng phím mũi tên để di chuyển xuống Recover Mode và nhấn phím e để chỉnh lại cấu hình boot.

reset_root_pass_debian_02

Bước 3: Tìm đến dòng “linux /boot/vmlinux” thay đổi ro (read-only) thành rw (read-write) và thêm vào init=/bin/bash như hình bên dưới:

reset_root_pass_debian_03

Bước 4: Nhấn Ctr-X hoặc phím F10 để tiếp tục boot.

Bước 5: Sau khi khởi động, gõ passwd root để đặt lại mật khẩu cho user root.

passwd root

reset_cen6_04

Bước 6: Khởi động lại hệ thống và đăng nhập bằng user root với mật khẩu vừa thiết lập.

Xin cảm ơn!

Rate This Article

Leave A Comment?