Hướng dẫn đặt lại mật khẩu root trên CentOS 6.x

Chào các bạn,

Trong bài viết này, Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn đặt lại mật khẩu root trên CentOS 6.x

Bước 1: Boot vào hệ thống, khi bạn nhìn thấy thông điệp “Press any key to enter the menu”, bạn nhấn phím bất kỳ. Lúc này bạn sẽ nhìn thấy danh sách các phiên bản kernel.

reset_cen6_01

Bước 2: Nhấn phím e.

Bước 3: Chọn mục vmlinuz và nhấn phím e.

reset_cen6_02

Bước 4: Gõ init 1 vào cuối dòng.

reset_cen6_03

Bước 5: Nhấn enter và phím b để boot vào hệ thống với thiết lập mới.

Bước 6: Gõ passwd và đặt lại mật khẩu root.

reset_cen6_04

Bước 7: Gõ reboot để khởi động lại hệ thống.

Rate This Article

Leave A Comment?