Hướng dẫn Cấu hình xác minh 2 bước SSH trên CentOS 6 sử dụng Google Authenticator

Chào các Bạn,

Mình xin hướng dẫn cấu hình xác minh 2 bước sử dụng Google Authenticator như sau:

Bước 1: Download các gói cần thiết để hỗ trợ cài đặt

yum install make gcc pam-devel

1

Bước 2: Tải gói  libpam-google-authenticator-1.0-source

wget https://raw.githubusercontent.com/yangcvo/Google-Authenticator/master/libpam-google-authenticator-1.0-source.tar.bz2

Bước 3: Giải nén và cài đặt

tar -xvf libpam-google-authenticator-1.0-source.tar.bz2

cd libpam-google-authenticator-1.0

make

make install

Bước 4: Tạo mã xác thực với lệnh

google-authenticator

3

Phần link:

https://www.google.com/chart?chs=200×200&chld=M|0&cht=qr&chl=otpauth://totp/root@longvh02.123host.vn%3Fsecret%3DZUFAQUQUSEUYXRRB

dùng để check mã QR nhận code để vào

4

Phần Your emergency scratch codes are là những mã code dự phòng khi bị mất thiết bị nhận code, quên…

Bước 5: Cấu hình trên SSH

truy cập vào file : vi /etc/pam.d/sshd

thêm dòng :

auth       required     pam_google_authenticator.so

5

 

Vào tiếp file : vi /etc/ssh/sshd_config

Chỉnh dòng :

ChallengeResponseAuthentication no
Thành
ChallengeResponseAuthentication yes

7

Vậy là xong phần cài đặt và cấu hình trên VPS.

– Trên thiết bị di động vào app  download app: Google Authenticator

Bước 1: Truy cập vào app –> chọn thiết lập –> chọn quét mã vạch


14689727_1347551438590588_2124475745_o

Bước 2: quét qua mã theo link nhận được:

8

Bước 3: Sẽ nhận được mã code (mã code 30s sẽ thay đổi 1 lần) phần load lệnh  google-authenticator sẽ cho phép tùy chọn code có giá trị trong vòng 30s hay không giới hạn.

14697188_1347551428590589_580754601_o

Đăng nhập vào VPS kiểm tra:

6

Chúc Bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?