Hướng dẫn cấu hình SSH Tunnel để lướt web an toàn

Chào Qúy Khách,

Kỹ thuật xin hướng dẫn cấu hình SSH Tunnel để lướt web  an toàn.

SSH cũng sử dụng phương pháp mã hóa có tính bảo mật cao và người dùng có thể thiết lập máy khách SSH thành một SOCKS proxy. Sau đó, ta có thể cấu hình trình duyệt web để sử dụng SOCKS proxy.

Bước 1: Mở chương trình PuTTy –> điền thông tin host name hoặc IP, để port và giao thức kết nối mặc định

Unnamed QQ Screenshot20160828083731

Bước 2: Chọn menu Connection –> Chọn SSH –> Chọn Tunnels –> Điền thông số port tùy thích – Source port –> Check vào Dynamic

Unnamed QQ Screenshot20160828084002

Bước 3: Nhấn vào Add  –> thấy hiển thị mục Forwarded ports là D12345

Unnamed QQ Screenshot20160828084228

Bước 4: Khách hàng nhấn vào Open –> đăng nhập vào máy chủ, hệ thống sẽ tự động tạo ra một “đường hầm kết nối”. Tiếp tục thực hiện cấu hình cho trình duyệt.

Bước 5: Mở trình duyệt, ở đây kỹ thuật dùng firefox –> vào menu Edit –> chọn Preferences

Bước 6: Chọn tab Advanced  –> chọn tab Network  –> Mục Connection  –> chọn Settings

Unnamed QQ Screenshot20160828085204

Bước 7: Chọn mục Manual proxy configuration –> Điền thông tin vào mục SOCKS Host –> Điền port lúc tạo trên công cụ Putty –> Chọn SOCKSv5 –> OK

Unnamed QQ Screenshot20160828085405

Nếu thành công khi bạn truy cập trình duyệt kiểm tra whoip sẽ thấy xuất hiện IP của máy chủ chứ không phải IP tại mạng đang sử dụng hiện tại

Unnamed QQ Screenshot20160828090118

Trình duyệt đã cấu hình

Unnamed QQ Screenshot20160828090122

Trình duyệt chưa cấu hình

Chúc Qúy Khách thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?