Hướng Dẫn Cấu Hình Map Network Drive

Giới Thiệu.

Chào Mọi Người

Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người cấu hình Map Network Drive, Mount một thư mục đã được Share từ trên VPS/Server sử dụng Windows Server về máy tính cá nhân của mọi người để có thể dễ dàng trong việc truy xuất hay upload dữ liệu.

Hướng Dẫn.

Đầu tiên chúng ta cần truy cập vào This Computer và chọn Map Network Drive.

Tiếp theo chúng ta sẽ điền địa chỉ IP cùng với thư mục muốn cấu hình Map Network Drive.

Ví dụ nó ở đây mình đã Share thực Users trên VPS/Server có địa chỉ IP 103.97.125.150 thì mình sẽ cấu hình như hình sau:

Rồi nhấn Finish để tiến hành kết nối và điền thông tin User có quyền truy cập vào thư mục được Share.

Lưu ý : Thư mục hay Disk mà bạn muốn cấu hình Map Network Drive thì bạn cần tiến hành cấu hình Share cho thư mục đó trước.

Đây là kết quả sau khi đã kết nối thành công, ổ C trên VPS có địa chỉ IP 103.97.125.150  đã được mình cấu hình thành Network Drive và mình có thể dễ dàng truy cập, truy xuất dữ liệu.

Tổng Kết.

Như vậy, mình đã hoàn tất bài viết hướng dẫn cấu hình Map Network Drive cho VPS/Server sử dụng Windows. Cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian theo dõi.

Tagged:

Rate This Article