Hướng dẫn cấu hình địa chỉ IPv6 trên Windows Server 2012

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình địa chỉ IPv6 trên hệ điều hành Windows Server 2012

1. Vào Control Panel.

2. Nhấn Network and Internet > Network and Sharing Center > Change adapter settings.

3. Chọn kết nối mà bạn muốn cấu hình địa chỉ IPv6. Để thay đổi cài đặt cho kết nối Ethernet, kích chuột phải vào Ethernet > Properties.

4. Tại tab Netwoking, trong This connection uses the following items, chọn Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) sau đó nhấn  Properties.

5. Chọn Use the following IPv6 addresses và điền địa chỉ IPv6, Subnet, Gateway như hình

6. Tại mục Use the following DNS server addresses, điền địa chỉ IPv6 của máy chủ DNS Google như sau:

  • 2001:4860:4860::8888
  • 2001:4860:4860::8844

7. Nhấn OK

8. Kiểm tra hoạt động của IPv6

Nhấn tổ hợp phím Windows + R, gõ cmd >> Enter để mở Command prompt

Ping đến địa chỉ IPv6 đã thiết lập để kiểm tra

 

Kiểm tra kết nối Ipv6 bằng các công cụ trực tuyến sau

http://test-ipv6.com/

http://ipv6-test.com/

 

Rate This Article

Leave A Comment?