Hướng dẫn cấu hình cronjob trên DirectAdmin

Chào các bạn,

Trong bài viết này, Kỹ thuật xin hướng dẫn các bạn tạo cronjob trên DirectAdmin.

Bước 1: Login vào DirectAdmin.

Bước 2: Tại menu Advancde Featues chọn mục Cronjobs.

Bước 3: Sau khi truy cập vào mục Cronjobs, bạn cần lưu ý các thông số thiết lập thời gian như:

 • Giá trị thời gian hợp lệ là những con số chỉ định và *.
 • Bạn có thể xác định chính xác thời gian bằng cách sử dụng dấu phẩy để phân biệt chúng. Ví dụ: 1,2,3 (1, 2 và 3 phút).
 • Bạn có thể chỉ định các khoảng bằng một dấu gạch ngang. Ví dụ: 5-7 (5 đến 7 phút).
 • Bạn có thể xác định khoảng thời gian sử dụng cấu hình thời gian chạy cronjob dưới dạng theo mỗi phú. Ví dụ như: * / 2 (mỗi phút thứ 2)
 • Bạn có thể kết hợp chúng để tạo ra một lịch trình chính xác hơn. Ví dụ như: 1,5,11-15,30-59 / 2 (phút 1, 5, 11-15 và mỗi phút thứ 2 giữa 30 và 59)

da_cronjobs_01

Ví dụ: Tạo một cronjob chạy vào 8 giờ sáng mỗi ngày trong tháng.

 • Minute: phút
 • Hour: giờ
 • Day of Month: ngày trong tháng
 • Month: tháng
 • Day of Week: ngày trong tuần
 • Command: bạn cần duyệt đến đường dẫn chứa file cronjob.
 • Prevent Email: Nếu bạn không muốn gửi mail vào tài khoản sau khi thực hiện cronjob thì nhấn vào nút Prevent Email.

Bước 4: Sau khi điền các mục ở trên, nhấn Add để tạo cronjob.

Sau khi tạo cronjob thành công, bạn sẽ thấy như sau:

da_cronjobs_02

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?