Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành cho VPS OpenVZ

Chào các Bạn,

Hôm nay mình xin hướng dẫn cách cài đặt hệ điều hành cho VPS OpenVZ nhưu sau:

1. Truy cập vào giao diện quản lý của VPS

1

2. Chọn Reinstall để cài đặt hệ điều hành với những template OS có sẵn.

2

3. Chọn gói cần cài đặt phù hợp với nhu cầu sử dụng.

3

4

Trường hợp muốn add thêm template OS khác vào VPS cần phải tạo các bản template phù hợp hoặc tải các bản OS có sẵn tại trang chủ: https://download.openvz.org/template/precreated/.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?