Giới thiệu về Rsync

Chào Khách Hàng,

Hôm nay Kỹ thuật xin viết bài giới thiệu về lệnh rsync.

1. Các tùy chọn trong lệnh rsync

Sau khi cài đặt lệnh rsync trên máy chủ, việc sử dụng lệnh rsync có 4 lựa chọn cơ bản sau:

-r  : Sao chép toàn bộ thư mục lớn và các thư mục con nhưng không đảm bảo thông số cho file và thư mục.

-v : Hiển thị chi tiết nội dung khi thực hiện sao chép

– a : Cho phép sao chép dữ liệu và đảm bảo thông số file, thư mục như quyền – lần sửaa đổi…

– z : Nén dữ liệu trước khi truyền đi, giúp giảm băng thông nhưng tốn thêm thời gian nén.

 2. Các cách dùng lệnh rsync

a. rsync trên cùng máy chủ: 

Dung câu lệnh: rsync -<tùy chọn> <thư mục nguồn> <thư mục đích>

Unnamed QQ Screenshot20160828164437

b. rsync giữa các máy chủ

Dùng lệnh: rsync -<tùy chọn> <thư mục nguồn> <user>:<thư mục đích>

Unnamed QQ Screenshot20160828164818

Rate This Article

Leave A Comment?