Hướng dẫn sao lưu dữ liệu website trên cPanel

Chào các bạn,

Trong quá trình sử dụng việc sao lưu dữ liệu website là rất cần thiết nhằm tăng tính dự phòng dữ liệu. Đôi khi bạn muốn tải bản sao lưu dữ liệu website về máy tính các nhân để lưu trữ hoặc phát triển thêm các tính năng cho mã nguồn nhưng lại gặp vấn đề đối với dung lượng lưu trữ trên hosting. Giả sử bạn đã dùng hết 400/500MB dung lượng Hosting lúc này bạn sẽ không thể tạo bản backup bằng cách tạo file nén mã nguồn.

Trong trường hợp này bạn hãy sử dụng chức năng Backups trên cPanel. Chức năng này giúp bạn:

  • Tải về bản backup dữ liệu website trực tiếp
  • Hỗ trợ nhiều tùy chọn như tải toàn bộ dữ liệu, tải một phần như mã nguồn, database…

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel bằng tài khoản hosting của bạn.

Bước 2: Vào menu “File” chọn mục “Backups”

Chức năng Full Backup: Đây là tính năng tạo đầy đủ bản sao lưu của tài khoản hosting bao gồm: Files, databases, email, các tài khoản FTP…

Để xử dụng tính năng này, nhấn “Download a Full Website Backup”.

Chức năng Partial Backups: Sao lưu một phần

Phần này bao gồm các chức năng sau:

  • Download a Home Directory Backup: Tải bản sao lưu Home Directory của tài khoản.
  • Restore a Home Directory Backup: Phục hồi Home Directory của tài khoản bằng cách upload bản sao lưu từ máy tính.
  • Download a MySQL Database Backup: Tải xuống các cơ sở dữ liệu hiện có trên tài khoản.
  • Restore a MySQL Database: Phục hồi một cơ sở dữ liệu bằng cách upload từ máy tính.

Bạn có thể tham khảo thêm Video hướng dẫn:

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?