Hướng dẫn sử dụng tính năng Redirects trên Cpanel Hosting

Chào các bạn,

Kỹ thuật xin được hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng Redirects trên Cpanel Hosting.

Redirect là tính năng chuyển hướng trang web hoặc thay đổi một URL đến một trang web, một URL khác và hiển thị nội dung của địa chỉ chuyển đến.

Để thực hiện, đầu tiên ta cần phải truy cập vào Cpanel Hosting, tìm đến phần Redirects thuộc mục Domains.

Tại đây ta sẽ chọn Type (kiểu) chuyển hướng là Permanent 301 hoặc Temporary 302. Với:

  • Permanent 301: được hiểu như là chuyển hướng vĩnh viễn. Các robot của Google sẽ hiểu rằng trang web của bạn đã được chuyển hướng vĩnh viễn đến tên miền mới, các kết quả tìm kiếm sau này sẽ dựa theo tên miền được chuyển hướng tới kia.
  • Temporary 302: được hiểu như là chuyển hướng tạm thời. Các robot của Google sẽ hiểu rằng trang web của bạn được chuyển hướng tạm thời sang tên miền mới, sẽ có lúc được trỏ về lại đúng trang web của bạn. Bạn nên dùng Temporary 302 trong những lúc trang web hiện tại của bạn cần bảo trì.

Ở mục https?://(www.)?, bạn sẽ chọn tên miền đang chạy trên hosting mà bạn muốn chuyển hướng, bạn có thể chọn All Public Domain để chuyển hướng toàn bộ các tên miền đang chạy trên hosting của mình sang địa chỉ mới.

Tiếp theo, đằng sau dấu “/”, bạn có thể thêm vào đường dẫn của trang web mà bạn muốn chuyển hướng đến trang web khác. Ở đây ta có thể rút gọn đường dẫn dài thành một đường dẫn ngắn hơn để thân thiện với SEO hoặc để dễ nhớ.

Ở ô Redirects to, bạn sẽ nhập vào đường dẫn mà bạn muốn chuyển hướng đến, lưu ý phải có http://

Tiếp theo nữa là phần www. redirection:, bạn sẽ chọn là:

  • Only redirect with www: với cấu hình này, nếu link bạn muốn chuyển hướng là A và bạn muốn chuyển hướng đến B thì khi gõ vào trình duyệt www.A mới được chuyển hướng đến B, còn gõ A thôi thì sẽ không được chuyển hướng đến B.
  • Redirect with or without www: với cấu hình này, dù bạn gõ có hay không có www thì đều được chuyển hướng.
  • Do Not Redirect www: với cấu hình này, nếu bạn gõ A sẽ được chuyển hướng đến B, còn gõ www.A sẽ không được chuyển hướng đến B.

Ví dụ: như hình Kỹ thuật tiến hành cấu hình chuyển hướng link: danglab.online/index.php/contacts/ về google.com với cấu hình Permanent 301Only redirect with www.

Lúc này khi truy cập vào đường dẫn danglab.online/index.php/contacts/ thì vẫn như bình thường, nhưng nếu truy cập www.danglab.online/index.php/contacts/ thì sẽ được chuyển hướng đến trang google.com.

Sau này khi không muốn chuyển hướng nữa ta có thể xóa cấu hình chuyển hướng bằng cách nhấn Delete cấu hình chuyển hướng mà bạn muốn xóa.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?