Hướng dẫn sử dụng SSH Tunneling trên DataGrip

Giới thiệu

Trong một số trường hợp, chúng ta có thể muốn kết nối với máy chủ từ các địa điểm từ xa. Một tùy chọn sẽ là cấu hình máy chủ MySQL để cho phép kết nối từ xa, bình thường chúng ta phải mở truy cập từ địa chỉ IP cục bộ của chúng ta, nhưng nó thật không an toàn.

Một sự thay thế an toàn hơn sẽ là tạo một SSH tunnel từ hệ thống cục bộ đến máy chủ. SSH tunneling là một phương pháp tạo kết nối SSH được mã hóa giữa máy khách và máy chủ thông qua đó các cổng dịch vụ có thể được chuyển tiếp.

Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng phần mềm DataGrip để tạo SH tunnel giữa máy khách và máy chủ.

Hướng dẫn sử dụng SSH Tunneling trên DataGrip

Bước 1: Chúng ta mở app DataGrip.

Bước 2: Chúng ta vào File chọn Data Sources.

Bước 3: Chọn loại dữ liệu mà chúng ta muốn kết nối.

Bước 4: Trong tab SSH/SSL chúng ta chọn Use SSH tunnel.

Bước 5: Chúng ta bấm vào dấu ba chấm để cấu hình SSH.

Bước 6: Chúng ta bấm vào dấu + và nhập các thông tin SSH.

Host: Địa chỉ của máy chủ SSH chúng ta cần kết nối.

Port: Cổng dịch vụ SSH, theo mặc định là 22.

User Name: Tên người dùng để truy cập máy chủ SSH (Lưu ý: không phải username MySQL).

Authentication Type: Chọn phương thức xác thực ở ví dụ này chúng ta chọn Password.

Password: Mật khẩu để truy cập máy chủ SSH (Lưu ý: không phải password MySQL).

Sau khi nhập các thông tin xong, chúng ta có thể bấm Test Connection để kiểm tra kết nối.

Nếu thành công chúng ta sẽ nhận được thông báo như sau:

Bước 7: Chúng ta bấm OK để lưu lại.

Bước 8: Tại tab General chúng ta sẽ nhập thông tin database chúng ta cần kết nối.

Host: Chúng ta để mặc định localhost.

Port: Cổng kết nối MySQL, mặc định là 3306.

User: Username MySQL.

Password: Password MySQL.

Database: Tên Database.

Chúng ta có thể bấm vào Test Connection để kiểm tra.

Nếu thành công chúng ta sẽ nhận được thông báo như sau:

Bước 9: Chúng ta bấm vào OK để kết nối đến database.

Sau khi kết nối chúng ta sẽ thấy database hiển thị ở cột bên trái như sau:

Tổng kết

Như vậy chúng ta đã kết thúc hướng dẫn dùng SSH Tunneling trên DâtGrip, hy vong qua bài viết sẽ giúp các bạn có thể kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL của bạn bằng phần mềm DataGrip.

Rate This Article