Hướng dẫn sử dụng Softaculous để cài đặt WordPress trên hosting cPanel

Việc cài đặt WordPress thông qua Softaculous rất đơn giản, dễ dàng và thuận tiện mà không phải trải qua các bước thủ công như trước đây như upload source code, tạo database, chỉnh sửa config,…

Bước 1 đăng nhập cPanel và vào trình cài đặt website với Softaculous.

Đăng nhập cPanel -> Software and Services hoặc Softaculous Apps Installer -> WordPress

a

 

 Bước 2 – Thực hiện cài đặt website WordPress với Softaculous:

Góc trái ta chọn Install

b

Bước 3 Điền các tham số cần thiết để cài đặt WordPress:

Chọn và điền vào các thông tin dưới đây.

+ Software Setup

c

Choose Protocol: Để mặc định http:// hoặc http://www (nếu có SSL cho domain thì chọn https)

Choose Domain: Chọn domain muốn tạo

In Directory: đường dẫn thư mục chứa trong /public_html, để trắng nếu như nếu muốn source ở trong chính /public_html

+ Site Settings

d

Site name: Tên site

Site Description: Mô tả ngắn trang web.

Enable Multisite (WPMU): Cho phép tạo nhiều blog WordPress trên cùng 1 host, cùng database và tồn tại dưới dạng sub-domain hoặc đường dẫn.

+ Admin Account

e

Admin Username: username của admin.

Admin Password: mật khẩu cho user (nên đặt mật khẩu phức tạp).

Admin Email: Email của Admin để gửi các thông báo.

+ Choose Language

f

Chọn ngôn ngữ cho site WordPress

+ Advanced Options ( Có thể bỏ qua bước này)

g

Database Name: Tên database

Table Prefix: Tiền tố các table trong database

Disable Update Notification: không thông báo cập nhật

Auto Upgrade: Tự động nâng cấp

Auto Upgrade WordPress Plugins: Tự động nâng cấp các Plugins trong WordPress

Auto Upgrade WordPress Themes: Tự động nâng cấp các Theme trong WordPress

Automated Backup: Tự động sao lưu dữ liệu

Backup Rotation: Xoay tua các bản backup, khi tới số lượng giới hạn các bản backup, các bản cũ nhất sẽ bị xóa để thay vào các bản backup mới nhất.

+ Select Theme

h

Chọn theme sau đó ấn Install

Quá trình cài đặt đang diễn ra

i

Cài đặt thành công

k

Cuối cùng là truy cập website mà bạn tạo ở Bước 3

l

Kết quả:

 Lời kết:

Như vậy, chỉ với một vài thông số cũng như thao tác đơn giản ta đã có thể cài đặt dễ dàng một website WordPress để bạn có thể dễ dàng khám phá và triển khai theo ý thích của mình với Softaculous.

Chúc các bạn thành công!

Tác giả:

Lại Thành Long – Technical Department – 123Host

 

Rate This Article

Leave A Comment?