Hướng dẫn nén file trên cPanel

Quá trình backup một thư mục hoặc một file lớn để dễ dàng và nhanh chóng, chúng ta có thể sử dụng chính năng nén file trên cPanel. Tính năng này tương tự phần mềm Winzip hoặc Winrar trên máy tính. Bài viết này sẽ hướng dẫn cụ thể các bước nén file trên cPanel thông qua công cụ File Manager

– Đăng nhập vào hosting Cpanel

– Chọn “File Manager” (Xem hình dưới)

– Chọn tên file hoặc thưc mục cần nén file( ở đây 123Host chọn folder cần nén tên là “nenfile”). Nhấp chuột phải lên thư mục cần nén và chọn “Compress” (Xem hình dưới )

– Sau khi chọn Compress sẽ hiển thị 1 popup cho phép lựa chọn kiểu file nén (zip,tar,gzip…), tên file nén (quý khách có thể thay đổi tên file cần nén và thay đổi đường dẫn chứa file sau khi nén. Ở đây 123host chọn đường dẫn là public_html/nen file.tar.

– Cuối cùng chọn “Compress File(s)”(Xem hình sau)

Rate This Article

Leave A Comment?