Hướng dẫn kiểm tra và xóa thư mục chiếm dung lượng lớn trên hosting

Chào các Bạn,

Mục đích bài viết nhầm giúp chúng ta xác định được nhưng thư mục hoặc file không cần thiết đang chiếm dung lượng trên hosting để xóa, vì nếu dung lượng vượt quá hạn mức sử dụng có thể site sẽ bị báo lỗi kết nối hoặc không thực hiện thao tác trên cơ sở dữ liệu.

Bước 1: Truy cập vào Cpanel –> tìm đến mục Files –> Disk Spacce Usage

Bước 2: Kéo xuống dưới cùng –> chọn mục Disk Usage

Bước 3: Kiểm tra chi tiết file hoặc thư mục vào chiếm nhiều chúng ta click vào dấu > để xem.

Bước 4: Một số trường hợp khi xóa file chúng ta không xóa hẳn mà bỏ vào mục “.trash” dẫn đến hosting bị hết dung lượng –> thực hiện click vào thư mục cần xóa đề vào.

Chúc các bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?