Hướng dẫn import Database ở PhpMyAdmin

Import database là bước cơ bản trong các quá trình sao lưu, khôi phục dữ liệu MySQL của website. Hosting cPanel của 123HOST cung cấp giao diện import database tại tính năng phpMyadmin của cPanel. Các phước import như sau:

– Đăng nhập vào control cpanel

– Chọn “PhpMyAdmin” (Xem hình 1)

– Tiếp theo chọn database cần import (database đã được tạo, ví dụ ở đây database đã tạo tên là dev02_test),nhấp chuột vào database dev02_test (Xem hình sau)

PHPMY1

– Kế tiếp quý khách chọn import (xem hình sau)

PHPMY2

– Tiếp theo quý khách chọn “Browse”… chọn đường dẫn đến nơi lưu trữ database trên máy tính của quý khách.

– Sau khi chọn đến đường dẫn lưu trữ database cần import, nhấp GO để import database lên hosting ( Xem hình sau)

PHPMY3

PHPMY4

 

Rate This Article

Leave A Comment?