Hướng dẫn dùng Git trên Hosting cPanel

Chào Mọi Người.

Hôm nay mình sẽ viết bài hướng dẫn mọi người sử dụng tính năng Git trên hosting sử dụng cPanel.

Giới Thiệu.

Git là gi?

Git là hệ thống kiểm soát phiên bản phân tán mã nguồn mở ( Open Source Distributed Version Control System) được phát triển bởi Linus Torvalds vào năm 2005.

Git sẽ tiến hành theo dõi, ghi nhận và lưu lại các sự thay đổi của các file theo thời gian, từ đó giúp người dùng có thể phục hồi file quay về trạng thái trước đó nếu muốn.

Vệc lưu trữ code trong một dự án sẽ dễ dàng hơn, ai cũng thể tiến hành clone code từ một repository về máy tính cá nhân. Vì là clone nên sẽ tạo ra bản sao gần như toàn bộ của repository mà máy chủ đang lưu trữ nên nếu máy chủ gặp sự cố thất thoát dữ liệu thì có thể sử dụng bất kì bản sao trên máy tính cá nhân để khôi phục lại dữ liệu trên máy chủ.

Ngoài ra, Git còn có tính năng branch giúp phân chia dự án ra thành các nhánh con khác nhau giúp dễ dàng hơn trong việc làm việc nhóm như mỗi nhánh có thể tiến hành thay đổi code mà không sợ ảnh hưởng tới nhánh chính hay các nhánh khác.

Tóm lại, các tính năng nổi bật của Git như sau :

+ Lưu lại các phiên bản khác nhau của file giúp dễ dàng phục hồi về bất kì phiên bản nào nếu muốn.

+ Dễ dàng so sánh sự khác nhau giữa các phiên bản.

+ Biết được ai đã tiến hành thay đổi file vào lúc nào, nội dung thay đổi.

+ Dễ dàng thử nghiệm, mở rộng, phát triển tính năng mà không làm ảnh hưởng tới nhánh chính.

Sử dụng Git trên cPanel.

Đầu tiên, bạn cần đăng nhập vào cPanel và chọn tính năng Git.

Tiếp theo ở đây, bạn sẽ chọn Create để tiến hành thêm Repository.

Tiếp theo, bạn sẽ điền URL của Reposiroty vào ô Clone URL, cùng với địa chỉ thư mục mà bạn muốn lưu trữ.

Tiếp theo hệ thống sẽ tiến hành Clone Reposiroty lên hosting và khi hoàn tất sẽ hiện thông báo “Clone is complete”.

Ngoài ra, nếu bạn muốn update Reposiroty lên phiên bản mới nhất thì có thể chọn Manage.

Tiếp theo, chọn Update để Update lên phiên bản mới nhất.

Lời kết.

Bài viết về việc sử dụng Git trên cPanel của mình tới đây là hết, cảm ơn bạn đã theo dõi.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo việc sử dụng Git trên cPanel tại trang Doc của cPanel tại link này.

Tagged:

Rate This Article