Hướng Dẫn Đổi URL Website Sử Dụng Magento2 Trên Hosting

Giới Thiệu

Chào mọi người.

Trong quá trình sử dụng hosting thì sẽ có đôi lúc mọi người sử dụng Softaculous để cài đặt Magento.

Tuy nhiên nếu trong quá trình cài đặt mọi người không để ý kỹ thì Magento sẽ được cài đặt vào thư mục Magento2 chứ không được cài đặt vào thư mục chính ( thông thường là public_html ).

Vì vậy chúng ta sẽ cần tiến hành chuyển dữ liệu của Magento từ thư mục Magento ra thư mục public_html và chỉnh lại đường dẫn của Magento.

Bước 1 : Đổi URL trên trang Admin của Magento.

Đầu tiên, mọi người sẽ đăng nhập vào trang Admin của Magento, Chọn Stores và Configuration.

Tiếp theo ở mục Web trong General ta sẽ chỉnh lại 2 dòng config là Base URLs và Secure Base URLs thành đường dẫn đúng.

Ở trong bài viết này thì mình đổi URL từ “https://123hostdemo.xyz/magento2” thành “https://123hostdemo.xyz/”

 

Sau đó ta cần chuyển toàn bộ dữ liệu từ thư mục /public_html/magento2 ra thư mục /public_html/

Như vậy là đã hoàn tất quá trình đổi URL. Tuy nhiên do sử dụng Softaculous để cài đặt nên một số file .htaccess đã được thay đổi nên cần chỉnh lại để website có thể hoạt động.

Bước 2 : Cấu hình lại file .htaccess.

Sẽ có 2 file cấu hình .htaccess cần mọi người chỉnh lại.

File thứ nhất : /pub/static/.htaccess.

File .htaccess này sẽ có dòng config “RewriteBase /magento2/pub/static/”.

Mọi người cần chỉnh lại dòng này thành “RewriteBase /pub/static/”.

File thứ hai : /public_html/.htaccess

File .htaccess này sẽ có dòng config “RewriteBase /magento2/”

Mọi người sẽ chỉnh lại thành ” #RewriteBase /magento2/”.

Như vậy tới đây website của mọi người đã được thay đổi được URL cho magento2 và website vẫn hoạt động ổn định.

 

Lời Cuối.

Như vậy bài viết hướng dẫn đổi URL website Magento2 trên hosting của mình tới đây là hết.

Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian theo dõi

Rate This Article