Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ thư mục trên Cpanel

Chào Qúy Khách,

Kỹ thuật xin hướng dẫn các bươc để đặt mật khẩu bảo vệ thư mục  trên Cpanel.

Bước 1: Truy cập Cpanel –> File manager

Unnamed QQ Screenshot20160830184439

Bước 2: Chọn thư mục cần đặt mật khẩu –>password protect

Unnamed QQ Screenshot20160830184501

Bước 3:  Check chọn mục pasword protect this directory –> đặt tên cho thư mục cần đặt mật khẩu –> điền user và pass để đằn nhập. –> save

Unnamed QQ Screenshot20160830184612

Bước 4: Sau khi hoàn thành sẽ nhận thông báo như sau:

Unnamed QQ Screenshot20160830184626

Unnamed QQ Screenshot20160830184644

Bước 5: Khi truy cập vào thư mục có mật khẩu sẽ nhận được thông báo như dưới

Unnamed QQ Screenshot20160830185102

Chúc Qúy Khách thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?