Hướng dẫn đặt mật khẩu bảo vệ thư mục trên Cpanel

Chào Qúy Khách,

Kỹ thuật xin hướng dẫn các bươc để đặt mật khẩu bảo vệ thư mục  trên Cpanel.

Bước 1: Truy cập Cpanel –> File manager

Bước 2: Chọn thư mục cần đặt mật khẩu –>password protect

Bước 3:  Check chọn mục pasword protect this directory –> đặt tên cho thư mục cần đặt mật khẩu –> điền user và pass để đăng nhập. –> save

Bước 4: Sau khi hoàn thành sẽ nhận thông báo như sau:

Bước 5: Khi truy cập vào thư mục có mật khẩu sẽ nhận được thông báo như dưới

Chúc Qúy Khách thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?