Hướng dẫn cấu hình tự động trả lời email trên Cpanel

Chào Qúy Khách,

Kỹ thuật xin hướng dẫn cấu hình tự động trả  lời email trên Cpanel, giúp Khách hàng khi không thể online khi nhận được email sẽ tự phản hồi lại.

Bước 1: Truy cập Cpanel –> Chọn mục  EMAIL –> Chọn Autoresponders

Unnamed QQ Screenshot20160830194339

Bước 2: Chọn Add Autoresponder

Unnamed QQ Screenshot20160830194351

Bước 3: Điền các thông tin để thiếp lập một mail tự động

Unnamed QQ Screenshot20160830194701

Sau khi điền xong chọn Create/Modify

Unnamed QQ Screenshot20160830194715

Bước 3: Sau khi tạo thành công sẽ thấy như sau:

Unnamed QQ Screenshot20160830194728 Unnamed QQ Screenshot20160830194746

Chúc Qúy Khách thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?