Hướng dẫn Backup và Restore sử dụng MySQLDumper

Chào các Bạn,

Mình xin hướng dẫn cách Backup và Restore bằng MysqlDumper.

I. Cài đặt

Bước 1: Cần cài đặt MysqlDumper

Link Download: http://sourceforge.net/projects/mysqldumper

Sau khi tải về các bạn giải nén ra sau đó đổi tên cho dễ nhớ và nén lại thành file .zip (trong ví dụ này mình đổi thành mysqldum.zip)

Bước  2: Up file nén vào trong thư mục /public_html/ , sau khi up giải nén ra được thư mục mysqldum thuộc đường dẫn: /public_html/mysqldum

Bước 3: di chuyển vào trong thư mục msqldum, chmod 777 cho file config.php.

Bước 4: Tạo thêm thư mục

Work

work/backup

 work/log

 work/config

Lưu ý: đường dẫn như sau:

/public_html/mysql/work

/public_html/mysql/work /backup

/public_html/mysql/work/log

/public_html/mysql/work/config

Bước 5: chmod 777 cho các thư mục đó:

Work

work/backup

 work/log

 work/config

Bước 5: Sau khi xong tiến hành cái đặt với link sau:

http://domain.com/mysqldum/install.php (thay tên miền + đường dẫn thư mục như bạn đã tạo)

unnamed-qq-screenshot20160917205827

Bước 6: Điền thông tin kết  nối đến database

unnamed-qq-screenshot20160917210328

Bước 7: Sua khi thành công sẽ  có giao diện như sau:

unnamed-qq-screenshot20160917210603

II. Backup

unnamed-qq-screenshot20160917210631

Lưu ý: Chọn data cần backup ở mục: select Database

unnamed-qq-screenshot20160917211324

Chọn start New Backup

unnamed-qq-screenshot20160917211408

unnamed-qq-screenshot20160917211418

Chọn Continue

unnamed-qq-screenshot20160917211535

Backup thành công.

unnamed-qq-screenshot20160917211611

III. Restore

unnamed-qq-screenshot20160917211648

Chọn Restore hoặc restore theo bảng
unnamed-qq-screenshot20160917211710

Chọn tất cả bảng và restore
unnamed-qq-screenshot20160917211759
unnamed-qq-screenshot20160917211809

Chúc Bạn thành công!

Rate This Article

Leave A Comment?