Giải file nén trên Cpanel

Trình quản lý File Manager tại cPanel hosting của 123HOST hỗ trợ tính năng giải nén qua giao diện. Các bước thực hiện như sau:

– Chọn file nén cần giải nén ( ở đây 123HOST chọn file cần giải nén là giainen.tar).
– Nhấp chuột phải lên file cần giải nén chọn “Extract” (Xem hình dưới)

– Sau khi chọn Extract, hiển thị popup, quý khách vui lòng đường dẫn lưu file(folder cần giải nén). Ở đây 123HOST chọn đường dẫn cần lưu file là /public_html/

– Cuối cùng chọn “Extract file(s)”(Xem hình sau)

Chúc các bạn thành công!

 

Tagged:

Rate This Article

Leave A Comment?