Hướng dẫn trỏ bản ghi DNS để sử dụng dịch vụ Email Doanh nghiệp

1. Giới thiệu

Chào các bạn,

Để bắt đầu sử dụng dịch vụ Email doanh nghiệp tại 123host. Trước hết, các bạn cần tiến hành trỏ các bản  ghi tương ứng như sau về Email server của 123host:

  • Bản ghi A mail về IP: 103.97.125.2. Bản ghi này dùng để xác định subdomain mail.tenmiencuaban.com sẽ sử dụng server có IP: 103.97.125.2
  • Bản ghi MX trỏ về subdomain mail.tenmiencuaban.com. Với bản ghi này, khi người khác gửi email tới địa chỉ Email của bạn, Email server của người gửi sẽ biết được địa chỉ IP của Server nào dùng để nhận Email.
  • Một số bản ghi TXT: Các bản ghi này sẽ dùng để xác minh địa chỉ các server được phép dùng để gửi email cho tên miền của bản. Một số nhà cung cấp email server lớn sẽ trực tiếp cho email của bạn vào spam trong trường hợp thiếu các xác minh này.

2. Hướng dẫn

Trong trường hợp bản sử dụng tên miền tại 123host. Bạn có thể gửi yêu cầu cho bộ phận Kỹ thuật tại 123host. Bộ phận Kỹ thuật sẽ hỗ trợ bạn trỏ các bản ghi này. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng tên miền tại các nhà cung cấp khác. Bạn có thể tự thao tác với hướng dẫn sau:

– Ví dụ 1 tên miền sử dụng tại Godaddy. Tiến hành truy cập vào phần quản trị DNS của tên miền:

Thêm bản ghi A

  • Thêm bản ghi A mail trỏ về IP: 103.97.125.2

Thêm bản ghi MX

  • Thêm bản ghi MX, với priority cao nhất (Có thể để giá trị là 0) trỏ về mail.tenmiencuaban.com

Thêm bản ghi TXT

  • Trỏ bản ghi TXT @ với giá trị là: v=spf1 include:spf.business-email.123host.asia ~all

 

Thêm bản ghi CNAME

  • s186175._domainkey trỏ về dkim-01.business-email.123host.asia

  • mail._domainkey trỏ về dkim-02.business-email.123host.asia

Kết thúc

Như vậy bạn đã hoàn tất việc trỏ các bản ghi cần thiết cho tên miền để sử dụng Email Doanh nghiệp tại 123host.

Rate This Article

Leave A Comment?