Hướng dẫn migrate Mailbox thông qua IMAP

Chào các bạn,

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển Mailbox từ dịch vụ email cũ qua dịch vụ email mới bằng giao thức IMAP. Một số nhà cung cấp không hỗ trợ Export/Import hòm mail ra các định dạng file phổ biến như mbox, eml,.. vv nên khi chuyển dịch vụ email, bạn thường phải bỏ lại toàn bộ email cũ tại nhà cung cấp cũ hoặc download về lưu lại trên máy :(. Cách thức chuyển email bằng IMAP cho phép bạn chuyển email đến bất cứ server nào miễn là server đó có hỗ trợ IMAP, và tất nhiên rồi, dịch vụ email nào mà không có IMAP cơ chứ.

Đầu tiên các bạn download package OfflineIMAP từ Github bằng lệnh sau:

git clone https://github.com/OfflineIMAP/offlineimap.git
cd offlineimap

Các bạn tạo 1 file .conf bất kỳ để lưu cấu hình chúng ta sẽ sử dụng cho việc chuyển email, ví dụ như: migrate.conf, nhập vào nội dung như sau:

[general]
accounts = email-migrate
maxsyncaccounts = 1

[Account email-migrate]
remoterepository = old_server
localrepository = new_server

[Repository old_server]
type = IMAP
remotehost = old_imap.server.address
remoteuser = Username
remotepass = Password
ssl = yes
maxconnections = 1
readonly = true
sslcacertfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

[Repository new_server]
type = IMAP
remotehost = new_imap.server.address
remoteuser = Username
remotepass = Password
ssl = yes
maxconnections = 1
sslcacertfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
Các bạn lưu ý, tùy vào hệ điều hành, đường dẫn “sslcacertfile =” có thể khác nhau, nhưng thường là nằm trong /etc/ssl/certs/
Sau đó thực hiện lệnh sau để bắt đầu chuyển Email
./offlineimap.py -c migrate.conf
Một số lỗi có thể gặp khi chuyển email:
– Không xác thực được SSL của máy chủ: trường hợp này thường do ca-root của máy chủ chưa được trust trên máy tính của bạn, bạn có thể download file ca-trusted-root về và Import vào máy hoặc có thể đặt “ssl = no” để bỏ qua việc sử dụng SSL/TLS khi Export/Import.
– Do việc Export/Import thực hiện tuần tự từng email một nên thời gian sẽ hơi lâu, mình có thử với một hộp mail có khoảng 107 emails, dung lượng khoảng 369MB thì thời gian migrate mất khoản 10′, hòm Mail vài GB có thể mất tới vài tiếng đồng hồ.

 

Rate This Article

Leave A Comment?