Hướng dẫn cài đặt email trên điện thoại Android

Giới thiệu

Đôi lúc bạn muốn kiểm tra mail và phản hồi mail ngay mà không cần bật máy tính cá nhân mà phản hồi ngay trên điện thoại, tablet của mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt email vào điện thoại Android.

Để khởi tạo các user email bạn có thể tham khảo bài viết này.

Nếu bạn chưa có tài khoản email và quan tâm dịch vụ email bạn có thể link này.

Hướng dẫn

Bước 1: Cài đặt ứng dụng Microsoft Outlook

Giao diện ứng dụng khi truy cập ban đầu như sau:

Bước 2:  Bấm Bắt đầu -> Nhập email-> Tiếp tục

Bước 3: Cấu hình mail

Trong đó:

Địa chỉ Email: Tài khoản email

Mật Khẩu: Thông tin mật khẩu email

Tên hiển thị: Tên username mà bạn muốn đặt.

Mô tả: Ngành nghề công việc

Hiện thị cài đặt nâng cao: Cấu hình các thông số mail như máy chủ gửi nhận ra.

Sau đó nhấn dấu tích để tiến hành cài đặt

Bấm Đăng nhập

Nếu bạn muốn thêm tài khoản bạn bấm Tiếp tục còn không muốn thêm tài khoản bạn bấm bỏ qua để vào email.

Giao diện email sau khi bạn cài đặt thành công.

Kết luận

Hy vong bài viết sẽ giúp bạn cài email vào trong điện thoại nhanh chóng và thuận tiện.

Rate This Article

Leave A Comment?