Bảng giá của GShield

Dành cho dịch vụ Share Hosting, Reseller Hosting

Với dịch vụ Shared Hosting của 123HOST, GShield mặc định chống tấn công DDoS ở layer 3, 4, 7. Và

Miễn phí nếu thỏa mãn cả hai điều kiện sau:

  • Các cuộc tấn công dưới 100 IP.
  • Tần suất bị tấn công trong 1 tuần không quá 1 lần.

Tính phí nếu:

  • Vượt quá giới hạn miễn phí trên.

Để mua GShield có phí, bạn cần đăng ký addon GShield Ultra Protection cho gói dịch vụ hosting mà mình đang sử dụng. Bắt đầu chỉ với 199.000đ/ tháng.

Dành cho Dịch vụ Cloud VPS

Với Cloud VPS, GShield bảo vệ miễn phí ở layer 3, 4.

Các dịch vụ khác như Dedicated Server, Colocation

Mặc định không cản lọc.

Ngoài phạm vi trên, quý khách có thể sử dụng dịch vụ Web Anti-DDoS bắt đầu chỉ với 300.000đ/ tháng để sửa dụng đầy đủ tất cả các tính năng của GShield. Được hỗ trợ tư vấn và chống tấn công 24/7