Giới thiệu về GShield

GShield là gì?

GShield là công nghệ tự động phát hiện, cản lọc các cuộc tấn công DoS/ DDoS vào hạ tầng mạng, dịch vụ tại 123HOST. Giúp website và dịch vụ của bạn luôn khả dụng trên mạng internet.

Cách thức hoạt động

GShield giám sát lưu lượng mạng 24/7, tự động phát hiện, phân tích và ngăn chặn các cuộc tấn công mà không cần sự can thiệp cấu hình của người dùng đầu cuối.

GShield bảo vệ hệ thống Cloud, Server, Website bởi các đợt tấn công từ layer 3, 4 đến layer 7.

GShield DDoS Protection theo mô hình OSI

GShield by 123HOST

123HOST phát triển GShield từ năm 2017, giúp bảo vệ toàn bộ hạ tầng, website và ứng dụng đang lưu trữ tại 123HOST.