Báo cáo tấn công DDoS

Mặc định, GShield sẽ gửi báo cáo tuần qua email về các số liệu tấn công DDoS liên quan đến tài khoản của bạn. Email gửi từ no-reply@123host.vn . Thông tin bao gồm:

  • Đối lượng đợt tấn công
  • Số lượng tên miền bị tấn công
  • Hình thức tấn công
  • Tổng số IP đã chặn

Email báo cáo này sẽ được gửi vào sáng thứ 2 hằng tuần. Mặc định bạn có thể cấu hình bật/ tắt tính năng gửi mail báo cáo tại trang Cấu hình thông báo của GShield.

Lưu ý rằng GShield chỉ gửi email báo cáo khi có ít nhất 1 đợt tấn công.

Bạn có thể xem danh sách các email đã gửi tại Email đã gửi.