Giới thiệu về GShield Dashboard

GShield Dashboard là giao diện web giúp khách hàng xem được thông tin về các cuộc tấn công nhằm vào website của mình tại 123HOST.

Các thông tin bao gồm:

 • Danh sách website bị tấn công:
  • Tên website.
  • Máy chủ cản lọc tấn công.
  • Tổng IP tấn công vào website
 • Các đợt tấn công vào website:
  • Thời gian bắt đầu, kết thúc tấn công
  • Tổng IP tấn công
  • Thống kê IP theo quốc gia.
  • Biểu đồ cường độ tấn công
 • Danh sách tất cả IP tấn công
  • Có thể lọc theo website, đợt tấn công.

Truy cập vào GShield Dashboard tại:

Một số hình ảnh của GShield Dashboard

Giao diện tổng quan

Danh sách website

Thông tin một website

Thông tin một đợt tấn công

Danh sách các đợt tấn công

Danh sách IP đã chặn