Hướng dẫn cài đặt Moodle trên CentOS 7

Chào các bạn, Bà viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cấu cài đặt Moodle server trên CentOS 7 sử dụng LAMP stack. *Moodle là phần mềm chuyên sâu về đào tạo trực tuyến và được hầu hết các trường danh tiếng trên thế giới sử dụng. Khi được tùy […]

Hướng dẫn cài đặt BigBlueButton trên Ubuntu 16.04

Chào các bạn, Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cài đặt BigBlueButton trên máy chủ Ubuntu 16.04. Giới thiệu BigBlueButton (BBB) là phần mềm mã nguồn mở Web Conferencing hướng đến đối tượng làm giáo dục, dạy học online. BBB có sẵn một giao diện […]

Hướng dẫn cài đặt lại VPS Rocket

Giới thiệu Sau khi bạn kích hoạt dịch vụ Rocket Cloud VPS bạn sẽ khởi tạo dịch vụ theo hướng dẫn tại đây. Nếu bạn chưa có dịch vụ bạn có thể đăng ký dịch vụ Rocket Cloud VPS tại đây. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài […]

Hướng dẫn cài đặt Mattermost trên CentOS 7

Chào các bạn, Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Mattermost trên CentOS 7. Mattermost là một nền tảng giao tiếp, làm việc nhóm hướng tới đối tượng người sử dụng là các doanh nghiệp có nhu cầu bảo mật các thông tin trao đổi nội […]

Hướng dẫn cài đặt RabbitMQ trên CentOS 7

Chào các bạn, Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt RabbitMQ trên CentOS 7. Giới thiệu về RabbitMQ RabbitMQ là một message broker dùng để liên kết các thành phần trong một hệ thống phân tán và là công cụ trung gian phân phối Message từ […]

Hướng dẫn migrate Mailbox thông qua IMAP

Chào các bạn, Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển Mailbox từ dịch vụ email cũ qua dịch vụ email mới bằng giao thức IMAP. Một số nhà cung cấp không hỗ trợ Export/Import hòm mail ra các định dạng file phổ biến như mbox, eml,.. […]

Hướng dẫn cài đặt Gitlab trên CentOS 7

Chào các bạn, Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Gitlab trên máy chủ riêng của mình. Về Gitlab Cho những ai chưa biết về Gitlab, Gitlab là một công cụ quản lý mã nguồn tương tự như Github hay Bitbucket được cài đặt trên máy […]

Hướng dẫn cài đặt Nextcloud trên CentOS 7

Chào các bạn, Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Nextcloud trên CentOS 7. Nextcloud là một công cụ cung cấp dịch vụ lưu trữ và chia sẻ file miễn phí tương tự như ownCloud, bạn có thể cài đặt Nextcloud lên máy chủ của mình và […]