Hướng dẫn backup với Restic trên Linux

Restic là gì? Restic là một chương trình dùng để backup và restore. Ưu điểm của Restic bao gồm: Không quá phức tạp khi thực hiện backup và restore Tốc độ thực hiện nhanh, hầu như chỉ phụ thuộc vào tốc độ của disk và đường truyền mạng Có thể […]

Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên CentOS 7

Giới thiệu Jenkins là một công cụ mã nguồn mở dùng để quản lý việc tích hợp, deploy nhiều loại source code khác nhau, xây dựng các tác vụ tự động hoá v.v. Trong bài viết này 123host sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Jenkins trên CentOS7. Hướng dẫn […]

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PgAdmin 4 để kết nối tới PostgreSQL 11 trên CentOS 7

Chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng PgAdmin 4 để kết nối tới PostgreSQL 11 trên CentOS 7 Cài đặt PgAdmin 4 Nếu chưa cài đặt PostgreSQL 11, các bạn cài đặt bằng các lệnh sau: yum install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/11/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-centos11-11-2.noarch.rpm -y  […]

Hướng dẫn Backup và Restore PostgreSQL

Chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện Backup và Restore PostgreSQL. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ pg_dump, psql và pg_restore của PostgreSQL để dump và restore các database bằng lệnh sau: Backup trực tiếp [root@localhost ~]# su – postgres -bash-4.2$ pg_dump […]

Hướng dẫn cài đặt Wireguard VPN trên Centos 7

Giới thiệu Wireguard là một phần mềm VPN được đánh giá có hiệu năng cao, an toàn và bảo mật. Wireguard hiện tại vẫn đang được phát triển, tuy nhiên hệ thống cài đặt Wireguard có giao thức hoạt động nhanh hơn so với các giao thức phổ biến khác […]