Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ncftp

Chào các bạn, Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn dùng ncftp để chuyển dữ liệu giữa các máy chủ có hỗ trợ giao thức FTP. Ví dụ bạn có một hosting và một VPS, nếu bạn muốn chuyển dữ liệu từ hosting sang VPS thì bình thường […]

Hướng dẫn xử lý lỗi bảng mã Utf8mb4 khi import database

Chào các bạn, Trong bài viết này Kỹ thuật sẽ hướng dẫn các bạn xử lý trường hợp xảy ra trên hosting khi import database xuất hiện thông báo lỗi: #1273 – Unknown collation: ‘utf8mb4_unicode_520_ci’ Lỗi như trên là vì phiên bản MySQL hiện tại mà hosting đang chạy không […]

Giới thiệu về vòng đời tên miền Quốc Tế

Chào các bạn, Trong bài này Kỹ thuật sẽ giới thiệu với các bạn về vòng đời tên miền Quốc Tế. Mỗi một tên miền đều có một hoặc nhiều vòng đời. Và tất cả chúng đều có chung một điểm xuất phát đó là trạng thái tên miền tự […]