Hướng Dẫn Cài Đặt MongoDB Shard

Chào Mọi Người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt MongoDB Sharded Cluster cho MongoDB trên CentOS 7. MongoDB Sharded Cluster là giải pháp Scaling Out trên MongoDB giúp tăng số máy chủ để giải bài toán mở rộng khi dung lượng của database được tăng lên.  Dữ […]

Hướng Dẫn Cài Đặt MongoDB Replica Set

Chào Mọi Người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt MongoDB Replica Set cho MongoDB trên CentOS 7. Cài Đặt. Chuẩn Bị. Để cài đặt MongoDB Replica Set cho MongoDB trên CentOS 7 thì mọi người chuẩn bị giúp mình : Từ 2 đến 3 VPS/Server đã được […]

Hướng Dẫn Backup và Restore trên MongoDB

Chào Mọi Người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người Backup và Resotre Mongo Database  trên CentOS 7. Backup. Đối với backup Mongo database ta sẽ sử dụng câu lệnh mongodump có sẵn khi mongodb được cài đặt. Về cơ bản để backup, ta sẽ sử dụng câu lệnh […]

Hướng Dẫn Cài Đặt Fail2Ban

Chào Mọi Người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt và cấu hình Fail2Ban bảo vệ SSH trên CentOS 7. Chuẩn Bị. Mọi người chuẩn bị giúp 1 VPS/Server sử dụng hệ điều hành CentOS 7. Tài khoản Root hoặc có quyền sudo của VPS/Server ở trên. […]

Hướng Dẫn Cài Đặt TICK Stack

Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt TICK Stack trên CentOS 7. Giới Thiệu. TICK Stack là gì? TICK Stack là platform được tạo ra bởi sự kết hợp của nhiều phần mềm open source giúp cho việc thu thập, lưu trữ, phân tích, […]

Hướng Dẫn Cài Đặt Graylog Server

Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt Graylog Server trên CentOS 7. Giới Thiệu. Graylog là một nền tảng mã nguồn mở được dùng để quản lý, thu nhập, lưu trữ, phân tích log từ nhiều nguồn khác nhau với các tính năng mạnh […]

Hướng Dẫn Cài Đặt Teamspeak 3

Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt Teamspeak Server trên CentOS 7. Giới Thiệu. Teamspeak 3 là một phần mềm VoIP giúp người sử dụng có thể tạo nên một Server Teamspeak riêng biệt, sau đó sử dụng Teamspeak Client để kết nối đến Teamspeak […]

Hướng dẫn cài đặt Ngx_page_speed

Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt Ngx_page_speed với Nginx trên CentOS 7. Giới thiệu. Ngx_page_speed là một module được thiết kế bởi Google dùng tăng tốc website và giảm thời gian load bằng cách tự động áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa […]

Hướng dẫn cài đặt Sysdig

Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn mọi người cài đặt Sysdig trên CentOS 7. Giới Thiệu. Sysdig là một mã nguồn mở, đa nền tảng cho phép bạn có thể dễ dàng hơn trong việc kiểm tra, theo dõi hoạt động của VPS/Server và […]