Hướng Dẫn Cài Đặt NextCloud Talk

Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt NextCloud Talk lên trên NextCloud. Giới Thiệu. Nextcloud là một công cụ cung cấp dịch vụ lưu trữ và chia sẻ file miễn phí tương tự như ownCloud. Nextcloud Client hỗ trợ đầy đủ các platform như […]

Hướng Dẫn Tích Hợp Jitsi Meet Vào Riot.im

Chào Mọi Người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tích hợp Jitsi Meet vào Riot.im ( giải pháp chat nội bộ ). Giới Thiệu. Riot.im là một ứng dụng nhắn tin miễn phí, mã nguồn mở sử dụng Matrix Protocol. Một số tính năng của Riot.im như : […]

Hướng Dẫn Cài Đặt Apache Solr

Chào Mọi Người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt Apache Solr trên CentOS 7. Giới Thiệu. Apache Solr là một opensource search platform thuộc dự án Apache Lucene và được viết bằng Java. Solr được đánh giá cao nhờ tính ổn định khả năng chịu lỗi, […]

Hướng Dẫn Sử Dụng Jitsi Meet Cơ Bản

Chào Mọi Người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một số tính năng cơ bản tính năng của Jisti Meet. Bặt/Tắt Camera, Microphone khi đang tham gia phòng họp. Cho phép Jisti Meet sử dụng Mircophone và Camera. Đầu tiên trước khi bật và tắt Microphone và […]

Hướng Dẫn Cài Đặt ProxySQL

Chào Mọi Người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt ProxySQL trên CentOS 7. Giới Thiệu. ProxySQL là một Proxy Server Open Source được thiết kế dùng để hỗ trợ cân bằng tải các cụm MySQL Database Cluster. ProxySQL có thể hỗ trợ hàng ngàn kết nối một […]

Hướng Dẫn Cài Đặt Sphinx Search Engine

Chào Mọi Người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt Sphinx Search Engine trên CentOS 7. Giới Thiệu. Sphinx Search Engine là một opensource  full-text search engine được viết bằng ngôn ngữ C++ với mục đích ngay từ ban đầu là chú trọng vào hiệu suất, khả năng […]

Hướng Dẫn Cài Đặt MongoDB Shard

Chào Mọi Người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt MongoDB Sharded Cluster cho MongoDB trên CentOS 7. MongoDB Sharded Cluster là giải pháp Scaling Out trên MongoDB giúp tăng số máy chủ để giải bài toán mở rộng khi dung lượng của database được tăng lên.  Dữ […]

Hướng Dẫn Cài Đặt MongoDB Replica Set

Chào Mọi Người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt MongoDB Replica Set cho MongoDB trên CentOS 7. Cài Đặt. Chuẩn Bị. Để cài đặt MongoDB Replica Set cho MongoDB trên CentOS 7 thì mọi người chuẩn bị giúp mình : Từ 2 đến 3 VPS/Server đã được […]

Hướng Dẫn Backup và Restore trên MongoDB

Chào Mọi Người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người Backup và Resotre Mongo Database  trên CentOS 7. Backup. Đối với backup Mongo database ta sẽ sử dụng câu lệnh mongodump có sẵn khi mongodb được cài đặt. Về cơ bản để backup, ta sẽ sử dụng câu lệnh […]

Hướng Dẫn Cài Đặt Fail2Ban

Chào Mọi Người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt và cấu hình Fail2Ban bảo vệ SSH trên CentOS 7. Chuẩn Bị. Mọi người chuẩn bị giúp 1 VPS/Server sử dụng hệ điều hành CentOS 7. Tài khoản Root hoặc có quyền sudo của VPS/Server ở trên. […]