Hướng dẫn cài đặt Nginx RTMP Streaming

Ngày này nhu cầu sử dụng các dịch vụ streamming trực tuyến như Twitch.tv hoặc Ustream là rất lớn, để truyền tải video tới người xem. Nhưng đôi khi bạn muốn kiểm soát kênh stream của mình hoặc muốn người khác có thể phát trực tuyến với bạn. Hướng dẫn sau … Continue reading Hướng dẫn cài đặt Nginx RTMP Streaming