Hướng dẫn cài đặt OpenVZ trên CentOS

Contents1 GIỚI THIỆU VỀ OPEN VZ2 CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT2.1 Cài đặt OpenVZ2.2 Cấu hình OpenVZ2.3 Tạo OpenVZ Container2.4 Backup và restore2.4.1 Backup2.4.2 Restore GIỚI THIỆU VỀ OPEN VZ OpenVZ là một hệ thống cấp công nghệ ảo hóa hoạt động dựa trên nhận Linux, OpenVZ cho phép một máy … Continue reading Hướng dẫn cài đặt OpenVZ trên CentOS