Chuyển website của bạn sang sử dụng https / SSL

Tháng 6 vừa rồi chúng tôi đã thực hiện chuyển website 123Host.vn sang sử dụng SSL. Mọi công việc đã hoàn tất với kết quả hơn mong đợi: Không có ảnh hưởng xấu nào đến SEO, traffic hoặc bất cứ vấn đề nào, mọi biểu hiện về traffic và thứ hạn đều tiến triển tốt hơn lúc trước. Vậy tại sao chúng tôi lại chuyển website 123Host.vn sang sử dụng SSL hoàn toàn? Chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này tại đây, đồng thời chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước để thực hiện chuyển một website sang sử dụng https / SSL. Xem thêm