Tình hình cung cấp địa chỉ IPv6 ở Việt Nam

Trước sự cạn kiệt nhanh chóng của Ipv4, địa chỉ IPv6 đã được phát triển và trở thành một trong những giải pháp hoàn hảo nhất hiện nay.  Các bạn có thể tìm hiểu thêm về IPv6 là gì và những điều cần biết để có thể hiểu rõ hơn về IPv6. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ bàn tới vấn đề triển khai IPv6 ở Việt Nam.

địa chỉ IPv6 Xem thêm