2 Bước giảm dung lượng ảnh trên WORDPRESS

Bạn có một website, bạn đang lo lắng dữ liệu hình ảnh quá nhiều, bạn đang lo lắng chi phí thuê Hosting cao quá, bạn muốn giữ lại chất lượng hình ảnh Full HD nhất.

Vì vậy, ở bài viết này 123HOST sẽ trình bày tổng quan một vài cách đơn giản nhất để giảm dung lượng ảnh trên WORDPRESS. Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu những plugin giúp bạn tải ảnh nhanh hơn.

Thẻ Metadata của ảnh

Công cụ tìm kiếm có thể sao chép những hình ảnh trên web, nhưng chúng không như con người, chúng không thể mô tả được đấy là ảnh gì. Công cụ upload ảnh của WordPress có 4 tùy chọn để bạn điền vào giúp tối ưu ảnh được hoàn thiện hơn. 4 tùy chọn ấy gồm tiêu đề, chú thích, alt text và mô tả. Xem thêm