Thông báo sự cố cáp biển AAG ngày 23/04/2015

123Host nhận được thông báo từ VNPT về việc cáp quang AAG bị đứt vào lúc 6h00 sáng ngày 23/4/2015. Theo như thông báo thì hiện VNPT vẫn chưa xác định được vị trí điểm đứt. VNPT đã sẵn sàng phương án ứng cứu, khắc phục, xác minh điểm đứt để có thể sữa chữa sự cố một cách nhanh nhất.
Xem thêm